Tomgångskörning

Biltrafiken bidrar med utsläpp av ämnen som koldioxid, kväveoxider, kolväten, kolmonoxider och partiklar till luften. Många av dessa ämnen är hälsoskadliga och/eller bidrar till växthuseffekten.

Visste du att avgaserna inne i bilen är 2-3 gånger så höga som utanför? Om bilen står på tomgång medför det en ökad miljöbelastning till vår närmiljö. Enligt Solna stads lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter är det därför tillåtet att ha bilen stående på tomgång i högst en minut.

Detta gäller inte om

  • fordonet på grund av trafikförhållanden står stilla, till exempel i en trafikkö,
  • motorn hålls igång för fordonets ändamålsenliga brukande, till exempel för att gräva, hissa upp en lyftanordning, komprimera avfall och rengöra gator.

Det är inte tillåtet att ha motorn på tomgång för att värma upp fordonet eller för att driva luftkonditioneringen. Katalysatorn i bilen fungerar först efter att den har blivit varm, det vill säga efter 2-3 kilometers körning vintertid. För att undvika kallstarter kan du använd en motorvärmare. Den gör motorn varm och minskar både bränsleåtgången och avgaserna.

Det är polisen i Stockholms län som ska kontrollera att reglerna för tomgångskörning efterlevs. Om någon bryter mot reglerna för tomgångskörning kan du därför göra en anmälan till polisen. Vill du göra en anmälan kontaktar du Polisen .

Dela: