Tvätta bilen och båten miljövänligt

Är det dags att tvätta båten eller bilen? I båda fallen är det viktigt att tvätta på ett sådant sätt att kemikalier, metaller och andra föroreningar inte rinner rakt ner i en närliggande dagvattenbrunn, för att sedan hamna i sjöar eller vattendrag. Enklast är att använda särskilt avsedda tvättplatser med reningsutrustning.

Ur miljösynpunkt är det bäst att tvätta bilen i någon av de tvätthallar eller tvättplatser som finns avsedda för detta, antingen i automattvätt eller för hand i en gör-det-själv hall. Där finns det reningsutrustning som kan ta hand om de föroreningar som finns i tvättvattnet.

Du bör undvika att tvätta bilen på gatan då tvättvattnet förorenar dagvattnet eller marken. Står bilen på en hårdgjord yta, som exempelvis asfalt eller betong, kan tvättvattnet med metaller, oljor och kemikalier, rinna direkt ner i en närliggande dagvattenbrunn. För att sedan helt utan rening transporteras till närmsta sjö eller vattendrag. Belastningen sker dessutom under en kort tid vilket också ökar påfrestningarna på växter och djur i vattnet.

Båttvätt

Allra bäst är att undvika båtbottenfärger helt och istället avlägsna påväxt genom att tvätta båten. Det finns båttvättar som kan användas när båten ligger i sjön. Tvätten fungerar enligt samma princip som en biltvätt, dock utan kemikalier. Roterande borstar gör botten ren.

Det är viktigt att det material som tvättas bort från båten tas om hand så att det inte sprids vidare ut i vattnet och ansamlas i omgivningen omkring båttvätten. Kemikalier ska inte användas vid tvättningen och målade båtar ska inte köras genom en båttvätt i sjön.

Påväxt rensas även bort automatiskt när man åker mellan Östersjöns bräckta vatten och Mälarens söta vatten och på detta sätt sköter reningen delvis sig själv. Målade båtar bör tvättas över en spolplatta där vattnet leds vidare till en särskild reningsanläggning som kan omhänderta de föroreningar som uppstår i tvättvattnet.

Renoveringsarbeten

Vid slipning, skrapning, ommålning och andra reparationer ska marken först täckas så att färgrester och eventuellt spill kan tas omhand. Slipning av båtar ska ske med slipmaskin kopplad till industridammsugare med partikelfilter. Avfallet ska tas omhand som farligt avfall.

Dela: