Hållbart byggande

Det byggs mycket i Solna. Vid byggande och exploatering i dag är det väsentligt att bygga för en hållbar framtid. Solna stad tog år 2011 fram dokumentet "På väg mot ett hållbart Solna", som visar stadens miljöförväntningar på byggherrarna. Nu är dokumentet uppdaterat för perioden juli 2013 till januari 2014.

"På väg mot ett hållbart Solna" utgår från Solna stads miljöprogram 2010–2013 och har samma fyra fokusområden: Hållbart byggande, Hållbar energi- och transportanvändning, Sunda inomhusmiljöer och Kretsloppsanpassad avfallshantering.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Relaterade dokument