Hållbart byggande

Det byggs mycket i Solna. Vid byggande och exploatering i dag är det väsentligt att bygga för en hållbar framtid. Solna stad tog år 2011 fram dokumentet "På väg mot ett hållbart Solna", som visar stadens miljöförväntningar på byggherrarna. Dokumentet uppdateras årligen.

"På väg mot ett hållbart Solna" utgår från Solna stads miljöprogram 2010–2013 och har samma fyra fokusområden: Hållbart byggande, Hållbar energi- och transportanvändning, Sunda inomhusmiljöer och Kretsloppsanpassad avfallshantering.

Dela:

Relaterade dokument