Solna stads miljöstipendium

Solna stads miljöstipendium delas sedan 1994 ut för betydelsfulla insatser inom miljöområdet.

Nuvarande regler antogs 2006 och finns i högerspalten. Pristagare kan vara:
- Enskild person som bor eller är verksam i Solna, eller
- Företag, organisation, förening eller grupp lokaliserad eller verksam i Solna.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om vilken typ av miljöinsatser som ska premieras ett visst år. I menyn till vänster presenteras tidigare års mottagare.

Stipendiesumman är på maximalt 40 000 kr kan delas upp på flera stipendiater.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Miljö- och hälsoskydds-förvaltningens kundservice

08-734 24 45. Kl 9-12
08-734 25 79 (fax)

miljo­-hals­oskyd­dsfor­valtn­ingen­@solna.se

Skicka meddelande till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen