Solna stads miljöpris

Solna stads miljöpris instiftades i maj 2006 och delas ut årligen till enskild person, företag eller organisation som gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet.

Med insatser inom miljöområdet menas arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, ekologiskt byggande, naturvårdande insatser, opinionsbildning och arbete med beteendeförändring i hållbar inriktning, forskning eller annat arbete som driver miljöutvecklingen framåt, exempelvis mot ökad efterfrågan på miljöanpassade varor och tjänster.Pristagaren ska vara boende, lokaliserad eller verksam i Solna.

Priset formges av en konstnär verksam eller boende i Solna och ska utgöras av ett konstverk som passar att ha i en foajé, styrelserum eller liknande. Konstverket ska vara något man gärna har framme, ska vara fint i sig själv och ska synas.

2007-2009 samt 2011 års pris är formgivet av Solnakeramikern Karin Eriksson.
2010 års pris är formgivet av Solnakonstnären Annelie Wallin.

Nomineringar av miljöprismottagare kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Nomineringen ska innehålla en motivering. Nomineringar ska skickas till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar om vem som får miljöpriset.'

Solnas miljöpris 2007-2009

Miljöpris 2007-2009 av Karin Eriksson

Miljöpris 2010

Miljöpris 2010 "Den eviga åttan" av Annelie Wallin

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Miljö- och hälsoskydds-förvaltningens kundservice

08-734 24 45. Kl 9-12
08-734 25 79 (fax)

miljo­-hals­oskyd­dsfor­valtn­ingen­@solna.se

Skicka meddelande till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen