Platser lämpliga för stadsodling


Karta över Solna.. Grön färg = allmän plats som inte är hårdgjord och därmed möjlig för stadsodling. Röd siffra = plats som Solna stad ser som lämplig för stadsodling (beskrivs på nästa uppslag)

Exempel på lämpliga platser för stadsodling

1. Södra parken, Hagalund

I Södra parken i Hagalund finns ett konstverk av Karl Göte Bejemark från 1977. Att anordna stadsodling i anslutning till verket skulle fullborda Bejemarks ursprungliga konstnärliga vision där kökstäppor beskrivs som en del av verket.

2. Kvarteret Odin, Hagalund

I Hagalund finns redan relativt gott om odlingsmöjligheter men efterfrågan är fortfarande större än utbudet. Vid Kv. Odin finns en parkyta som är väl lämpad för ändamålet.

3. Huvudstafältet, Huvudsta

Att tillföra stadsodling till Huvudstafältet skulle ytterligare bredda det redan stora utbudet av aktiviteter och upplevelser i parken. Dessutom skulle de östra och centrala delarna av Huvudsta erbjudas möjlighet till bostadsnära odlig.

4. Huvudsta strand, Huvudsta

De sydöstra delarna av Huvudsta har på senare tid förlorat vissa odlingsområden. Stadsodling utmed Huvudsta strand skulle delvis kompensera för detta och erbjuda nya upplevelsevärden längs ett omtyckt promenadstråk.

5. Råstasjön, Råsunda / Arenastaden

Parkområdet söder om Råstasjön är på sikt tänkt att utvecklas till en stadsdelspark med ett stort utbud av aktiviteter. I takt med att Arenastaden befolkas ökar antalet invånare i området runt Råstasjön som saknar odlingsmöjlighet. Platsen är därför mycket lämpad för stadsodling.

6. Svedenområdet, Bergshamra

I södra Bergshamra finns idag relativt gott om aktiva odlingsområden, något som saknas i norra Bergshamra. I anslutning till Bergshamra idrottsplats finns en parkyta där stadsodling skulle kunna bli ett uppskattat inslag.

Dela: