Sjöar och vattendrag

Solna omges till stora delar av vatten, i söder av Ulvsundasjön, Bällstaviken och Karlbergssjön, i öster av Brunnsviken och i nordost av Edsviken. I kommunen finns även Råstasjön. Genom kommunens norra delar rinner den mycket känsliga Igelbäcken.

Sjö med kanotister

Längs alla stränder finns väl utvecklade promenadstråk. Solnas obebyggda stränder har höga naturvärden. Badmöjligheter finns naturligt på flera platser, men det finns inga anlagda badplatser.

Solnas sjöar, havsvikar och vattendrag

Dela: