Samråd - tyck till om det nya naturreservatet vid Råstasjön

Området kring Råstasjön är ett viktigt natur- och rekreationsområde för solnaborna. Här ägnar sig många åt vardagsmotion, friluftsliv och rekreation. Därtill kommer naturvärden som bör skyddas. Av dessa skäl vill staden göra området till ett naturreservat. Föreskrifter och skötselplan för ett naturreservat har tagits fram och t.o.m. 10 september 2017 finns möjligheten att tycka till om förslagen. Det gör du enklast via formuläret nedan.

Bild på Råstasjön i kvällssol

Syftet med att skapa ett naturreservat är att bevara och utveckla ett natur- och rekreationsområde med möjligheter till ett aktivt friluftsliv för solnaborna. Det ger också utrymme att gynna, vårda och bevara de värdefulla naturmiljöerna kring Råstasjön och den biologiska mångfalden som finns där. En skötselplan samt föreskrifter har tagits fram och skickas ut på remiss till Länsstyrelsen och berörda instanser.

Fram till den 10 september har du möjlighet att tycka till om skötselplanen och föreskrifterna. Det görs lättast via formuläret nedan. Ta chansen och tyck till om hur området kring Råstasjön ska skyddas och vårdas i framtiden!

Samrådsunderlag: föreskrifter och skötselplan för Råstasjöns naturreservat (PDF-dokument, 3,1 MB)

Du svarar helt anonymt (om du inte själv vill uppge ditt namn).

Alla fält markerade med Obligatoriskt är obligatoriska och måste fyllas i.

Dela: