Naturreservat

Igelbäckens naturreservat är ett natur- och rekreationsområde i norra Solna, med öppna fält kring Igelbäcken och skogsklädda höjder runt om. I reservatet ligger Överjärva gård med naturskola och lantlig miljö. Ulriksdals naturreservat, med gammelskog, torrängsflora och gravkullar från järnåldern, ligger nära Ulriksdals slott i nordöstra Solna och ingår i Kungliga nationalstadsparken.

Dela: