Tyck till om Solnas nya naturreservat!

Solna stad ska inrätta ett nytt naturreservat vid Råstasjön, där det idag finns ett rikt naturliv. Området är redan idag viktigt för solnaborna och naturreservatet skapar möjlighet för området att bevaras och tas om hand. Under måndagen den 15 maj 2017 beslutade kommunstyrelsen om att genomföra ett samråd där solnabor och andra intressenter kan lämna synpunkter på hur området ska skötas och vilka regler som ska gälla.

Syftet med Råstasjöns naturreservat är att bevara och utveckla ett viktigt natur- och rekreationsområde som skapar stora möjligheter för ett aktivt friluftsliv för solnaborna. Det ger också utrymme att gynna, vårda och bevara de värdefulla naturmiljöerna kring sjön.

Föreskrifter och skötselplan för ett naturreservat har tagits fram och t.o.m. 10 september 2017 finns möjligheten att tycka till om förslagen. Det gör du enklast via formuläret på solna.se/rastasjonsnaturreservat.

Dela: