Solnabornas julgranar skapar lekplatser för Ulvsundasjöns fiskar

Solna stad förvandlar i år för första gången solnabors insamlade granar till helt nya lekplatser för fiskar. Platsen är Ulvsundasjön, där de insamlade granarna sänks ned och skapar skyddade miljöer som fiskar både kan leka och gömma sig i. Insatsen stärker Solnas ambition att skapa hållbara kretslopp samtidigt som det innebär ett steg i arbetet för en friskare Ulvsundasjö.


Granarna binds ihop till risvasar och sjunker med hjälp av tyngder när isen smälter. Foto: Solna Stad

Många solnabor valde att lämna in sina julgranar vid stadens officiella julgransinsamling under helgen den 20–21 januari. Totalt samlades nästa tre ton julgranar, eller cirka 690 stycken, in. Likt tidigare år flisas många av dessa granar för att sedan användas till att skapa fjärrvärme. Men nu har kretsloppet fått ännu en positiv aspekt: fiskvänliga lekplatser.

För första gången så har i år några av de insamlade julgranarna omvandlats till lekplatser för fiskar i Ulvsundasjön. Detta sker med hjälp av så kallade risvasar.

En risvas består av ett knippe med gamla granar ihopsatta med nedbrytbart rep som sänks ner i vattnet med tyngder. På grenarna och barren kan fiskar som abborre och gös sedan i flera år framåt fästa sin rom och de växande ynglen gömma sig för att inte bli uppätna. Även kräftdjur använder risvasarna för att gömma sig. Risvasarna får fiskarna och kräftdjuren att bli fler och må bättre, vilket ökar den biologiska mångfalden i sjön.

- Solnas sjöar är en viktig del av stadens miljö. Att med hjälp av återvunna julgranar kunna förbättra fiskarnas livsvillkor är en fantastisk möjlighet att gynna den biologiska mångfalden i Ulvsundasjön. Det ligger i linje med Solnas övergripande arbete att förbättra vattenkvaliteten i staden sjöar, havsvikar och vattendrag, säger Anna Lasses, ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Lokalt åtgärdsprogram för Ulvsundasjön

Tillsammans med Stockholm och Sundbyberg håller Solna just nu på att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Ulvsundasjön. I arbetet tas de konkreta åtgärder fram som krävs för att Ulvsundasjön ska uppnå god ekologisk och kemisk status innan år 2027. Att skapa risvasar av gamla julgranar är en av flera planerade åtgärderna inom programmet.

Dela: