Solnaborna samlade in 245 ton mer matavfall 2017

Under förra året samlade solnaborna och verksamheterna i Solna in totalt 2 491 ton matavfall. Det är 245 ton, eller 11 procent, mer insamlat matavfall än året innan. Matavfallet återvinns och blir både till biogas och biogödsel som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Tack alla ni som bidrar till ett mer hållbart Solna!

Sedan 2011 har boende och verksamheter i Solna haft möjlighet att sortera ut matrester för återvinning. Och för varje år är det fler och fler som sorterar ut allt mer. Under 2017 började 1453 fler hushåll i Solna matavfallssortera, och i snitt ökade det insamlade matavfallsmängderna med 2,9 kg per solnabo under året. De senaste fem åren har insamlade matavfallsmängder i Solna ökad med över 60 procent.

- Det är en positiv och glädjande utveckling som bidrar till att göra Solna mer hållbart. Tekniska nämnden har arbetat aktivt med att uppmuntra solnaborna till att sortera matavfall de senaste åren, säger Magnus Persson, ordförande för Tekniska nämnden, Solna stad.

Det matavfall som samlas in i Solna återvinns i en biogasanläggning utanför Uppsala. Där omvandlas matresterna till biogas, som sedan driver både stadens sopbilar och SL:s stadsbussar, och till biogödsel för lokala bönder. Biogas är ett giftfritt bränsle som ger oss renare luft och biogödsel ersätter fossilt konstgödsel på bönders odlingar. Solnabornas insamlade matrester bidrar på så sätt till ett bättre klimat.

- En biogasbil skulle kunna åka fram och tillbaka mellan Solna och Göteborg en gång om dagen i tolv år på den biogas som producerats av insamlade matrester från Solna förra året. Det är en stor klimatnytta solnaborna bidrar till genom något så enkelt som att slänga sina matrester i en separat påse, säger Anja Karlsson, miljöstrateg i Solna stad.

Vi behöver bli fler

Även om Solnaborna blir allt bättre på att samla in matavfall behöver vi bli ännu fler. Det matavfall som samlas in i Solna idag är fortfarande ungefär bara en fjärdedel av allt matavfall som slängs. I genomsnitt är nästan 40% av innehållet i de vanliga soppåsarna matavfall som hade kunnat sorterats och återvunnits.

Genom kampanjen sorteramatresten.se samarbetar Solna tillsammans med de andra kommunerna i Stockholms län för att få fler att jobba för ett bättre klimat i regionen genom att samla in matrester. Under februari kommer kampanjen, med ord som fiskpinnependla och bananskalsodling, synas på bussarna runtom i Stockholms län samt som höras som radioreklam.

Kom igång!

Vill du också bidra till ett klimatsmartare Solna? Här hittar du all information du behöver för att börja sortera matrester, oavsett om du bor i bostadsrättsförening, hyreshus eller villa.

Och du vet väl att det är gratis för hushåll att börja sortera matavfall? Solna stad hämtar ditt matavfall utan extra kostnad!

Dela: