Sök Solna stads hållbarhetsstipendium

Är du engagerad i en idrottsförening? Arbetar din idrottsförening med hållbarhet, eller vill göra det mer i framtiden? Solna stads stipendium för hållbar utveckling riktar sig i år till idrottsföreningar verksamma i Solna som främjar social och miljömässig hållbarhet. Ansök senast 1 september!

Hållbarhetsstipendiet kommer årligen delas ut för att stödja och uppmuntra insatser som leder till hållbar utveckling för människor och miljö i Solna. Sedan i år ersätter hållbarhetsstipendiet det tidigare miljöstipendiet, som sedan 1994 delats ut för betydelsefulla insatser inom miljöområdet.

Stipendiet 2018 riktar sig till idrottsföreningar verksamma i Solna som främjar social och miljömässig hållbarhet och på så sätt även bidrar till ett långsiktigt ekonomiskt hållbart samhälle.

Här kan du läsa mer om hållbarhetsstipendiet och om hur du ansöker.

Dela: