Radonbidraget är fastställt

Den 29 november beslutade riksdagen om ett nytt anslag som ska få användas till statsbidrag för radonåtgärder i byggnader.

Förhöjda radonhalter inomhus är en hälsorisk och det finns ca 200 000 småhus i behov av radonsanering i Sverige. Mot denna bakgrund föreslog regeringen ett nytt radonbidrag. För mer info se information på riksdagens hemsida här.

Dela: