Ökande antal solnabor plockar skräp för ett renare Solna

4388 solnabor var med och samlade skräp i Håll Sverige Rents aktivitet "Vi håller rent". Det är närmare 700 fler deltagare än år 2017. Deltagandet är fritt för alla att anmäla sig till. Det är inte minst skolor och förskolor med engagerade barn och pedagoger som deltagit i aktiviteten.

I år samlade närmare 700 fler solnabor skräp än år 2017, totalt 4388 personer. Aktiviteten kallas "Vi håller rent" och arrangeras återkommande i Solna i samarbete med Håll Sverige Rent. I år genomfördes skräpplockardagarna under vecka 17 och 18, och i deltagarlistan framgår att det framförallt är skolor och förskolor som är aktiva skräpplockare. Raoul Wallenbergskolan, Bergshamraskolan och Fyrklöverns förskola är några av de som står ut i deltagarantal.

- Stort tack till alla som valt att hjälpa till. Kampanjer som "Vi håller rent" är viktiga. Undersökningar som gjorts visar att de som hjälper till är mindre benägna att själva slänga skräp, säger Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden.

Samarbetet med Håll Sverige Rent är en del i Solnas ambition om att vara en ren och snygg stad. Solnabornas engagemang kompletterar de utökade ambitionerna från stadens håll, som bland annat innebär att:

  • Gamla papperskorgar har bytts ut mot nya och moderna. Bland annat mot ett antal så kallade smarta papperskorgar, som till exempel själva känner av när det är dags för tömning.
  • Samtidigt har ett utökat antal platser försetts med helt nya korgar. Under bara föregående år placerades 100 nya korgar ut. Fler kommer att komma under året, varav en stor del kommer vara av den smarta varianten.
  • De korgar som finns har fått en högre tömningsfrekvens generellt, samtidigt som dessa anpassats utifrån att olika områden har olika behov. Områden med många besökare och större skräpansamling töms betydligt oftare än tidigare. De med högst behov töms varje dag under de perioder då behovet är som störst.
  • Dessutom har skräpplockningen intensifierats runtom i Solna, vilket innebär att både fler och större ytor regelbundet plockas rena från skräp.
Dela: