Nytt naturreservat vid Råstasjön

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte måndagen den 19 december att fastställa inriktningen för ett naturreservat kring Råstasjön. Miljön kring Råstasjön har stora naturvärden och är samtidigt viktig för solnabornas möjlighet till ett rikt friluftsliv.

Syftet med att skapa ett naturreservat är att bevara och utveckla ett natur- och rekreationsområde med möjligheter till ett aktivt friluftsliv för solnaborna. Det ger också utrymme att gynna, vårda och bevara de värdefulla naturmiljöerna kring Råstasjön.

Det har tidigare gjorts en naturinventering av delar av området kring Råstasjön. Den har under 2016 kompletterats med de delar som tidigare inte hade inventerats. Därmed finns det nu en heltäckande inventering av hela området kring Råstasjön. Om allt går enligt plan sker samråd kring naturreservatet under våren 2017, och ett formellt beslut om verkställande tas under hösten 2017.

Dela: