Norrvattens rening skyddar mot mikroorganismer

Solnas dricksvatten renas av Norrvatten. Reningsprocessen som används ger ett mycket bra skydd mot den typ av mikroorganismer som funnits i dricksvattnet i Östersund.

Vattnet som renas till dricksvatten i Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, genomgår en noggrann reningsprocess innan det pumpas ut i ledningsnätet. Reningsprocess består bland annat av kemisk fällning i kombination med desinfektion med UV-ljus, som ger ett mycket bra skydd mot mikroorganismer, såsom parasiter av den typen som nyligen har upptäckts i dricksvattnet i Östersund.

Se länken till höger för mer information från Norrvatten.

Dela:

Relaterade länkar