Nedtagning av riskträd i Skogsparken

Ett antal träd som riskerar att falla i Skogsparken behöver tas ner. Träden tas ner för att de riskerar att orsaka personskador eller skador på egendom, om de skulle falla.

Skogsparken, mellan Sjövägen och Näckrosen i Råsunda, är populär och används flitigt för rekreation. Många vuxna och barn rör sig i området och under en tid har ett antal felanmälningar avseende riskträd inkommit till staden.

Nedtagna träd blir faunadepåer

Döda träd och murken ved är livsviktigt för många växter och djur. Därför lämnas träden kvar på platsen för att bli så kallade faunadepåer. Depåerna gynnar arter som behöver död ved för sin överlevnad läs mer om faunadepåer.

Arbetet med att ta ner träden kommer att pågå under november 2017.

Dela: