Mobila miljöstationen besöker sju nya platser i Solna

Nu utökas rutten för den mobila miljöstationen med ytterligare sju platser i Solna. Det gör det möjligt för ännu fler solnabor att återvinna farligt avfall och grovavfall nära hemmet.


Mobila mijlöstationen på Solnaplan. Foto: Solna stad

Mobila miljöstationen utgår från Solnaplan (busstorget Solna c) varje helgfri torsdag och kör därefter olika turer udda och jämna veckor.

Turlistan för mobila miljöstationen hittar du här.

Platserna mobila miljöstationen besöker är: Solna centrum, Västra skogen, Råsunda, Ulriksdal, Bergshamra, Huvudsta, Hagalund och Frösunda.

Till den mobila miljöstationen kan du lämna grovavfall som keramik/porslin, dricksglas, planglas, leksaker, blomkrukor, metall, mindre möbler, trälådor, stekpannor, cyklar, pulkor...

...och farligt avfall som vatten- och lösningsbaserad färg, mindre elavfall som leksaker innehållande elektronik, telefoner, eltandborste, rakapparater, elektroniska gratulationskort m.m., ljuskällor, batterier, bilbatterier, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, sprayburkar, syror och baser.

Tänk på att det du lämnar ska vara oemballerat och sorterat, d.v.s inte ligga i säckar, kartonger eller vara blandat!

Dela: