Matavfallet i Solna hämtas separat

Medier har de senaste dagarna rapporterat från Sollentuna där sopor och matavfall har tömts i samma renhållningsfordon. Solnaborna kan känna sig lugna med att matavfallet samlas in separat i Solna.

Matavfall som hämtas separat från Jungfrudansen.

- Vi har samlat in matavfall från hushåll i Solna sedan 2009 och vare sig vi eller solnaborna har uppmärksammat att detta skulle ske här. Solnaborna kan känna sig lugna med att matavfallet samlas in separat och blir värdefull biogas, säger Jenny Särnholm, kommunikatör på Stadsbyggnadsförvaltningen.

SITA Sverige AB är Solna stads entreprenör för hämtning av hushållsavfall. Avtalet avser bland annat att SITA hämtar matavfall separat.

- Sollentuna är en av de mest framgångsrika matavfallskommunerna i regionen. Detta är en engångsföreteelse. Det minskar dock tilltron till att källsortering spelar roll. Att källsortera sitt avfall är avgörande för att säkerställa en hållbar stad, säger Jenny Särnholm.

Välkommen att kontakta oss vid frågor.

Läs mer om matavfall

Dela:

Lämna synpunkter på artikeln

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Jenny Särnholm

Kommunikationsansvarig

Stadsbyggnadsförvaltningen

0722 40 84 22

Besöksadress

Stadshusgången 2

Postadress

Stadsbyggnadsförvaltningen
171 86 Solna

Skicka meddelande till Jenny Särnholm