Råstasjöns naturreservat är invigt

Med aktiviteter för stora som små, tal och fika invigdes den 16 juni Råstasjöns naturreservat. I och med statusen som naturreservat kan det av solnaborna uppskattade natur- och rekreationsområdet runt Råstasjön bevaras och utvecklas för framtiden.

I naturreservatet kan besökare uppleva en varierad natur med olika vatten- och landmiljöer. Det finns alltifrån vassområden och öppet vatten till skog, ängsmark och gräsmattor. Det finns ett rikt fågelliv, bestående av både sjöfåglar och skogsfåglar. Under ett år kan ett hundratal olika fågelarter skådas i reservatet, särskilt under vår och höst, när flyttfåglar som tofsvipa och strandpipare rastar vid Råstasjön.

I juni beslutade kommunstyrelsen om en genomförandeplan för Råstasjöns naturreservat. Planen innehåller både övergripande insatser för att märka ut och informera om reservatet och mer riktade åtgärder i olika delar av naturreservatet. Det handlar om att sätta ut fler och nya bänkar att sitta på, att placera ut holkar för fladdermöss och hålhäckande fåglar, planteringslådor med insektsodlingar och förbättra vandringsmöjligheter för fiskar mellan Råstasjön och Brunnsviken. Staden ska även undersöka möjligheten att öka tillgängligheten i naturreservatet genom att anlägga spänger, men bara så länge dessa inte påverkar biologiska bevarandevärden i området.

– I takt med att Solna växer är det viktigt att vi också utvecklar stadens natur- och rekreationsområden. Att öka tillgängligheten till Råstasjön, samtidigt som vi bevarar den biologiska mångfalden i vårt tredje naturreservat är en viktig målsättning i den genomförandeplan som nu beslutats, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Vid Råstasjön finns informationstavlor om djur- och naturlivet liksom information om de regler som gäller i reservatet. Läs mer om Råstasjöns naturreservat på solna.se/rastasjon

Dela: