Hitta vad du söker via Solnakartan!

Den nya digitala Solnakartan ska göra det lättare för dig som söker kommunspecifik information att hitta vad du söker. Solnakartan innehåller idag info om återvinningsstationer, detaljplaner och prioriterade vägar för vinterväghållning. Men kompletteras snart med stadens servicedagar, cykelvägar och mycket annat.


Bild: utsnitt ur den nya digitala Solnakartan.

Hur fungerar Solnakartan?

  • Kartan är interaktiv vilket innebär att du kan välja mellan ett antal olika kartlager med information samt att du också kan söka efter adresser.
  • Bakgrundskartan kan ses som just karta eller som ett flygfoto, från olika årtal.
  • Tjänsten är anpassad för att fungera lika bra på din dator som surfplatta och mobiltelefon.
  • Det finns möjlighet att göra enklare skisser och att skriva ut.

Vilken information finns i kartan idag?

  • Återvinningsstationer
  • Gällande detaljplaner
  • Bullerundersökningar
  • Vinterväghållning

Vad kommer framöver?

  • Solkartan, servicedagar, cykelvägar m.m.
  • Äldre flygfoton (vissa ända från 1950-talet) och historiska kartor.

Om du intresserad av tjänsten så besök gärna kartan med jämna mellanrum. Vi hoppas att Solnakartan skall bli ett uppskattat verktyg för informationshämtning för alla som bor och arbetar i staden.

Länk till Solnakartan

Dela: