Gemensamt arbete för klimatet

Hemmaproducerad energi, digitala tjänster, gröna tak för dagvatten och förnyelsebara bränslen i tanken. Möjligheterna att välja miljövänliga alternativ är redan idag stor och behöver fortsätta att utvecklas i rätt riktning. Nu föreslås en gemensam inriktning för Stockholmsregionens klimatarbete.

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har skickat ett förslag till en klimatfärdplan 2050 för yttrande till Solna. Planen innehåller förslag för hur kommuner och andra aktörer kan bidra till målet om en helt klimatneutral region 2045. Ambitionerna i den nya planen går på många sätt hand i hand med det som idag är högt prioriterade frågor i Solna och staden är positiv till att ett antal klimatinsatser pekas ut som prioriterade. Kommunstyrelsen behandlade stadens yttrande på måndagens sammanträde.

Här kan du läsa om landstingets förslag om Klimatfärdplan 2050.

Solna lyfter i sitt svar fram vikten av att undanröja hinder för bostadsbyggande i stationsnära och kollektivtrafiknära lägen och göra det enkelt för invånare att i första hand gå, cykla eller resa kollektivt till och från jobbet och fritidsaktiviteter. Utbyggnaden av tunnelbanan och fortsatt satsning på busstrafik är också centralt för klimatsmart utveckling.

Exempel på mindre aktiviteter som Solna gör i linje med klimatfärdplan 2050:

Visionen inför framtiden är att bilar ska kunna köras med förnyelsebar el eller biogas i tanken och att resor i stor utsträckning effektivt kan ske med kollektivtrafik eller cykel genom smarta digitala tjänster. Just nu genomförs kampanjen "Vi är cyklist" i Solna. Den visar på alla de fördelar som finns med att välja cykeln som resesätt, för både plånboken, hälsan och miljön. Genom projektet "Fixa laddplats" ökar staden kunskapen bland bostadsrättsföreningar i hur de gör för att skaffa laddplats i sitt bostadshus. Många företag erbjuder redan idag sina medarbetare möjlighet att ladda sin elbil på jobbet. Solnabor och besökare kan ladda sina bilar på platser som Mall of Scandinavia och Karolinska Sjukhuset.

Staden arbetar aktivt med att främja användandet av solceller. I början av 2017 lanserades en Solkarta som är ett stöd för dem som vill ta reda på vilken solinstrålning taket har på en viss plats. På så sätt kan man räkna på om det är en bra ide att sätta upp solceller på taket. Väljer man att göra det kan man få råd och stöd av energi- och klimatrådgivningen med hur man går tillväga, steg för steg.

Dela: