Budget 2018: Satsningar på lekplatser och parkmiljö

En väl underhållen stadsmiljö, vackra parker och ett lyft av stadens lekplatser är satsningar som lyfts fram i stadens budget för nästa år. Kommunstyrelsen beslutade om förslaget till budget den 13/11, och kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut den 27/11.

Stadsmiljön i Solna ska vara trivsam och väl underhållen för alla barn och vuxna. För att fortsätta det arbetet föreslås nya satsningar, bland annat kommer ett lyft av lekplatser och övrig parkmiljö att påbörjas under 2018. En riktad insats på 5 miljoner görs mot stadens lekplatser. Redan i år görs arbeten på Augustendals lekplats som bland annat får ny gungställning, en balansbana och en ny karusell.

- Satsningarna gör att vi under också under 2018 kan fortsätta med flera andra lekplatser i Solna, säger Magnus Persson, ordförande i Tekniska nämnden.

Ytterligare 5 miljoner satsas i budgeten för att skapa vackrare parkmiljöer med bland annat mer blommor och trädplanteringar.

Läs hela budgetförslaget här.

Dela: