Budget 2018: Satsningar på en trygg och säker stad

En trygg stad med satsningar på trygghet i stadsmiljön och ökad trygghet i omsorgen till solnaborna prioriteras i budgeten. Kommunstyrelsen beslutade om förslaget till budget den 13/11, och kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut den 27/11.

Flera åtgärder föreslås i budget som är riktade för att öka solnabornas trygghet. Bland annat satsas 5 miljoner kronor för att för att med bland annat förbättrad belysning tillsammans med insatser i områden med kollektivtrafik, som exempelvis vid tunnelbaneingångar.

- Även tryggheten i form av god omsorg när man behöver det är prioriterat. Det är viktigt att de som har ett funktionshinder ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, för att säkerställa det får omvårdnadsnämnden ett tillskott på 10 miljoner kronor. Utöver det tillförs 3 miljoner kronor för att göra en översyn av riktlinjerna så att hög ålder i större utsträckning beaktas vid prövning av placering på äldreboende.

Även tryggheten i form av god omsorg när man behöver det är prioriterat. Det är viktigt att de som har ett funktionshinder ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, för att säkerställa det får omvårdnadsnämnden ett tillskott på 10 miljoner kronor. Utöver det tillförs 3 miljoner kronor för att göra en översyn av riktlinjerna så att hög ålder i större utsträckning beaktas vid prövning av placering på äldreboende.

Inför 2018 får staden också i uppdrag att genom trygghetsrådet tillsammans med flera av stadens nämnder ta fram en strategi för att motverka det hedersrelaterade våldet.

Kommunstyrelsen beslutade om förslaget till budget den 13/11, och kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut den 27/11.

Läs hela budgetförslaget här.

Dela: