Bli klimatsmart – tips på hur vi minskar både miljö- och klimatbelastningen

Här får du några konkreta tips från Energi- och klimatrådgivningen om hur du själv enkelt kan bidra till att minska din klimatpåverkan. Alla bidrag gör skillnad, från att slänga mindre mat till att släcka lampor i tomma rum. Du behövs i arbetet för ett hållbart klimat! När vi hjälps åt kan totalsumman av de små bidrag vi gör få stora effekter.

Res gärna kollektivt! Om du normalt pendlar två mil på vardagarna och låter bilen stå en dag i veckan kan du spara upp till 0,6 ton CO2 e per år. Stockholmsområdet har en väl utbyggd kollektivtrafik och de som bor i ytterområdena kan nyttja infartsparkeringar för att minska sina bilresor. Nästan hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Många av dessa resor kan göras med cykel i stället. Om du cyklar släpper du inte ut några växthusgaser alls och du kan även öka ditt välbefinnande.

Maten står för ungefär en fjärdedel av hushållens klimatpåverkan och genom att välja klimatsmart mat kan du göra stor skillnad. Dessutom kan det göra matlagningen lite mer omväxlande. Köp närproducerade råvaror och välj råvaror efter säsong. Det innebär att äta mer färsk frukt och grönt under den period då de går att skörda här och undvika dem resten av året. Det kan ju vara trevligt att få längta också!

Vår konsumtion står för en stor del av världens klimatpåverkan. Både tillverkningen av varorna och transporterna påverkar miljön. Men genom medvetna val kan vi få vår konsumtion mer hållbar. Att köpa och sälja begagnat bidrar till att förlänga produkters livslängd. Titta också efter pålitliga miljömärkningar som Bra Miljöval, Svanen, Eco Sustainable Textile, EU Ecolabel (textil, lampor, färg), FSC (för trä och papper), GOTS (kläder och textil) samt TCO (IT-produkter).

Källsortera! Det mesta kan återvinnas. Se till att avfallet hamnar på rätt plats så att det kan tas om hand på ett säkert sätt. Det du vill slänga kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Om du sopsorterar på rätt sätt kommer det som går att återvinna till användning och det miljöfarliga tas om hand på rätt sätt. Låt dina sopor göra nytta. Läs mer om avfall och återvinning i Solna stad.

Kom ihåg att kunskap om vår klimatpåverkan leder till medvetna val som gynnar oss alla. Alla åtgärder du gör i din vardag är inte enkelt mätbara men de gör garanterat skillnad!

Läs mer och få fler tips på Energi- och klimatrådgivningen.

Dela: