Nyheter - miljö och hälsa

Dikesrensning vid Råstasjön

31 oktober 2017

Ett dike som är av stor betydelse för tillförsel av vatten till den biologiskt värdefulla våtmarken vid norra sidan av Råstasjön, har under åren slammat igen och blivit alltmer igenväxt. Detta har resulterat i att en anslutande fastighet, Loket 1, idag inte avvattnas som avsett, vilket riskerar att leda till skada för fastighetsägaren. Efter påpekande från Länsstyrelsen i Stockholm planerar Solna stad att genomföra underhållsåtgärder i diket, och då också säkra det viktiga tillflödet av vatten till våtmarken.

Hitta vad du söker via Solnakartan!

27 oktober 2017

Den nya digitala Solnakartan ska göra det lättare för dig som söker kommunspecifik information att hitta vad du söker. Solnakartan innehåller idag info om återvinningsstationer, detaljplaner och prioriterade vägar för vinterväghållning. Men kompletteras snart med stadens servicedagar, cykelvägar och mycket annat.

Kontroll av ny märkning på kemiska produkter i handeln

10 oktober 2017

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Miljöskyddsenheten vid miljö- och byggnadsförvaltningen kommer i höst att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera märkning och förpackning av kemiska produkter i sina lokala butiker.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , , 38 , Nästa

Filtrera nyheter