Nyheter - miljö och hälsa

Solna satsar på hållbara fossilfria kapitalplaceringar

23 mars 2018

Hur pengar sparas och förvaltas långsiktigt i fonder påverkar klimatet. Enligt Världsnaturfonden WWF är runt 370 miljarder av svenskarnas samlade sparkapital, inklusive pensions- och försäkringskapital, idag investerade i energirelaterade bolag inom kol, olja och gas, som orsakar utsläpp av växthusgaser. Solna stad har sedan mer än tio år haft etiska och hållbara krav i stadens kapitalförvaltning.

Vegetarisk mat, ekologiska råvaror och minskat matsvinn i Solnas skolor

21 mars 2018

Maten vi äter i Sverige står för nästan en tredjedel av vår klimatpåverkan. Men maten orsakar fler miljöproblem – till exempel att arter utrotas och att våra hav blir förorenade. I Solna arbetar staden på flera håll med att minska matsvinn, erbjuda vegetarisk mat och köpa in ekologiska råvaror för att minska sin klimat- och miljöpåverkan.

Allt bättre förutsättningar för solnaborna att resa miljövänligt

20 mars 2018

Inrikes transporter och resor står för omkring en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp, och den största delen kommer från personbilarna. Dessutom uppskattas ca 80 procent av alla bilresor i stan vara kortare än 4 km, där flera miljövänliga alternativ finns. I Solna arbetar staden aktivt för att skapa bättre förutsättningar för solnaborna att resa miljövänligt.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , , 33 , Nästa

Filtrera nyheter