Nyheter - miljö och hälsa

Digital promenad bland Solnas tallar i ny unik 3D-modell

22 november 2018

Tallar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i stadsmiljön och nu har fyratusen solbelysta tallar i Solna kartlagts och presenteras i en unik 3D-modell. Projektet är en del i arbetet med hållbar stadsutveckling och kommer att utvecklas med fler av Solnas trädarter framöver.

Filtrera nyheter