Nyheter - miljö och hälsa

Här lämnar du ditt farliga avfall

24 februari 2014

Farligt avfall är både kemikalier och el-avfall. Det farliga avfallet ska inte läggas bland hushållssoporna eller spolas ner i avloppet.

Släng inte målarfärg i avloppet

12 februari 2014

Du spolar väl inte av rollern i handfatet eller häller ut överblivna färgslattar i avloppet? Målarfärg innehåller kemikalier som vårt avloppsreningsverk, Käppalaverket, inte klarar av att rena bort.

Sortera matavfall - så ansluts företag och verksamheter

10 oktober 2013

I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Allt detta kan källsorteras och tas om hand separat. Nu har Solna stads avfallsenhet utformat en broschyr som gör det enkelt för verksamheter och företag att ansluta sig till insamling av matavfall.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 31 , 32 , 33 (denna sida) , 34 , 35 , , 39 , Nästa

Filtrera nyheter