Nyheter - miljö och hälsa

Nu ska Solnas sjöar, havsvikar och vattendrag bli renare

28 februari 2019

Sedan 2018 finns ett åtgärdsprogram för bättre vattenkvalitet i Brunnsviken, och nu har kommunstyrelsen beslutat om åtgärder även för renare vatten och minskade föroreningar i Ulvsundasjön, Igelbäcken, Edsviken och Lilla värtan.

Filtrera nyheter