Nyheter - miljö och hälsa

Genom energieffektivisering minskar både kostnaden och klimatpåverkan

22 mars 2018

All energianvändning har en miljöpåverkan och nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader. I Solna arbetar staden aktivt med att effektivera sin energianvändning, både inomhus och utomhus. På så sätt kan staden bibehålla nyttan i sina verksamheter, samtidigt som både kostnaden och miljöpåverkan minskar.

Solna satsar på hållbara fossilfria kapitalplaceringar

23 mars 2018

Hur pengar sparas och förvaltas långsiktigt i fonder påverkar klimatet. Enligt Världsnaturfonden WWF är runt 370 miljarder av svenskarnas samlade sparkapital, inklusive pensions- och försäkringskapital, idag investerade i energirelaterade bolag inom kol, olja och gas, som orsakar utsläpp av växthusgaser. Solna stad har sedan mer än tio år haft etiska och hållbara krav i stadens kapitalförvaltning.

Vegetarisk mat, ekologiska råvaror och minskat matsvinn i Solnas skolor

21 mars 2018

Maten vi äter i Sverige står för nästan en tredjedel av vår klimatpåverkan. Men maten orsakar fler miljöproblem – till exempel att arter utrotas och att våra hav blir förorenade. I Solna arbetar staden på flera håll med att minska matsvinn, erbjuda vegetarisk mat och köpa in ekologiska råvaror för att minska sin klimat- och miljöpåverkan.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 39 , Nästa

Filtrera nyheter