Nyheter - miljö och hälsa

Grundvattenråd säkrar vattnets kvalitet

22 mars 2017

I februari bildades Norra Stockholmsåsens Grundvattenråd för att säkra ett rent och friskt grundvatten även i framtiden. Det är Sveriges andra grundvattenråd och en viktig milstolpe för de berörda kommunerna: Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna och Solna. Värdet av bra vatten är något som uppmärksammas just idag - på Världsvattendagen.

Bli klimatsmart – tips på hur vi minskar både miljö- och klimatbelastningen

22 mars 2017

Här får du några konkreta tips från Energi- och klimatrådgivningen om hur du själv enkelt kan bidra till att minska din klimatpåverkan. Alla bidrag gör skillnad, från att slänga mindre mat till att släcka lampor i tomma rum. Du behövs i arbetet för ett hållbart klimat! När vi hjälps åt kan totalsumman av de små bidrag vi gör få stora effekter.

Klimatsmart i en växande stad

20 mars 2017

Under ett händelserikt 2016 tog Solna stad flera kliv framåt i miljöarbetet. Nämndernas årsredovisningar ger möjlighet till tillbakablick över ett år då arbetet mot ett naturreservat vid Råstasjön inleddes, en cykelplan antogs, ett nytt grönt elleverantörsavtal tecknades och ett grundvattenråd bildades. För att nämna några saker.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 27 , Nästa

Filtrera nyheter