Ulriksdals naturreservat

Ulriksdals naturreservat ligger intill Ulriksdals slottspark i norra Solna, mellan Edsviken och Brunnsviken.

Reservatet omfattar en del av den långsträckta rullstensåsen Stockholmsåsen/Brunkebergsåsen. Terrängen är därför mycket kuperad, med en höjdskillnad på 40 meter. Större delen av reservatet är skog; blandskog, bokskog och gammal tallskog. I den västra sluttningen kan man se spår efter några av de första bofasta invånarna i Solna. Här ligger ett gammalt järnåldersgravfält, från ca 400-500 e Kr. På Kvarnkullen, den sydligaste kullen, finns en fin torrbacke där det bland annat växer backsippa.

Den södra delen av Kvarnkullen var under lång tid en grustäkt. Täkten fylldes igen med tippmassor under 1970- och 1980-talen. Gränsen mellan ursprunglig ås och fyllnadsmaterial syns tydligt på vegetationen, som är lågväxt på den gamla delen, men mycket frodig och högväxt på den nya delen.

Ulriksdals naturreservat bildades som naturvårdsområde 1988 av länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för reservatet.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Miljö- och hälsoskydds-förvaltningens kundservice

08-734 24 45. Kl 9-12
08-734 25 79 (fax)

miljo­-hals­oskyd­dsfor­valtn­ingen­@solna.se

Skicka meddelande till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen