Solnas miljöstipendium 2015

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Miljöstipendiet 2015 går till Granbackaskolan, Föräldrarkooperativet Gomorronsol, Juvelens förskola, Barnens Montessori Akademi (Gpv), förskolan I ur och skur Järvastaden samt Östervägens aktivitetshus.


Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Anna Lasses (i mitten) med
Lina Lagerbäck (t v) som lett arbetet på Granbacka och skolans rektor
Sofia Soc (t h).

Stipendiet med tema avfall gavs i år till verksamheter som arbetar framsynt med att förebygga så avfall inte uppstår samt återanvänder så mycket material som möjligt i sin dagliga verksamhet.

En av Sveriges och därmed Solnas stora miljöutmaningar är att minska avfallets miljöpåverkan. I Solna har våra verksamheter kommit en bra bit på väg. Till vår hjälp har staden satt upp mål i en Avfallsplan som sträcker sig till år 2020. EU har utformat en avfallshierarki som är grunden i avfallsplanen. Konceptet bygger på att ju högre upp i hierarkin man arbetar desto större är miljönyttan. Miljöstipendiet gick i år till flera verksamheter som arbetar aktivt med de två översta stegen i hierarkin:

1. avfallsförebyggande
2. återanvändning
3. materialåtervinning
4. energiåtervinning (förbränning)
5. deponering (soptipp)

Hälften av stipendiesumman på 40 000 kronor, går i år till Granbackaskolan för arbetet med skolans nya studierum, medan andra hälften delas lika mellan de övriga stipendiaterna.Granbackaskolan fick ta emot stipendiet på kommunfullmäktige den 28 september. Övriga stipendiater tilldelas sitt stipendium den 6 oktober.

Motiveringar

Granbackaskolan

Granbackaskolan har på ett nyskapande sätt omvandlat ett rum med material som antingen skulle slängas eller förstöras. Projektet har genomsyrats av hållbarhetstanken från idé till genomförande och visar på ett mycket gott exempel på förebyggande av avfall.

Förskolorna Föräldrarkooperativet Gomorronsol, Juvelens förskola, Barnens Montessori Akademi (Gpv), förskolan I ur och skur Järvastaden samt den dagliga verksamheten för personer med psykisk ohälsa Östervägens aktivitetshus.

De fem stipendiaterna arbetar med avfallsfrågan på ett sådant sätt att de hamnar högt upp i avfallstrappan. De har på ett kreativt sätt visat att återanvändning och förebyggande av avfall kan bli en integrerad del av verksamheten.

Dela: