Solnas miljöstipendium 2014

Stadens miljöstipendium delas i år av Barnens Montessori Akademi i Huvudsta, arbetskooperativet Glöden samt Berga vård- och omsorgsboende. Miljöstipendiet delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november.

Från vänster: Hernan Sobredo, Anneli Sahlen, James Inch, Stina Eriksson Coker, Angela Plambeck, Carina Eriksson och Magnus Persson.
Från vänster: Hernan Sobredo, Anneli Sahlen, James Inch, Stina Eriksson Coker, Angela Plambeck, Carina Eriksson och Magnus Persson.

En av Sveriges och därmed Solnas stora miljöutmaningar är att minska avfallets miljöpåverkan. Till exempel ska minst 50 procent av stadens storkök redovisa hur de arbetar aktivt med att minska avfallsmängden. Ett annat mål är att materialåtervinningen från verksamheter ska öka.

- Årets miljöstipendiater är alla goda exempel på hur man kan arbeta med avfallsfrågan för att hamna högt upp i avfallstrappan, säger Magnus Persson (C) vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden som delade ut stipendiet.

De som hamnar högt upp i avfallstrappan är de som:

  1. minskar avfallsmängden och/eller förebygger avfall
  2. främjar återanvändning
  3. återvinner så mycket som möjligt

Motiveringar:

Vård- och omsorgsboendet Berga

"Berga har under många år ambitiöst sorterat ut förpackningar och matavfall. De arbetar aktivt med avfallsarbete och på alla avdelningar finns miljöombud vilka genomgått en miljöutbildning. I verksamheten hittar man nya användningsområden för förbrukade saker och möbler. Dessutom återvänds material i skapade med de boende."

Arbetskooperativet Glöden

"Det sociala arbetskooperativet inriktar sig på att ta hand om gamla kasserade datorer från bland annat Solna stads verksamheter, vilka sedan säljs vidare. Det är en uppgift som i sig verkar avfallsförebyggande men hela verksamheten genomsyras av ett engagemang och en medvetenhet kring avfallsfrågan. Verksamheten sortera förpackningar, komposterar matavfall och trädgårdsavfall. De återvänder förpackningar till skapande verksamhet, handlar begagnade möbler och anordnar loppis med sådant som verksamheten inte längre behöver. Dessutom jobbar de med att minska sitt matsvinn och erbjuder sig att ta hand om frukt och växter som andra inte kan ta hand om."

Förskolan Barnens Montessori Akademi i Huvudsta

"Det var många av de sökande förskolorna som visade på ett mycket medvetet och föredömligt avfallsarbete i sina verksamheter. Barnens Montessori Akademi i Huvudsta är den förskola som utmärkte sig.Kretsloppstanken är starkt förankrad via verksamhetens pedagogik. I det dagliga arbetet går man tillsammans till återvinningsstation, plockar skräp, återanvänder material i ateljén och tillvaratar frukt och bär från egna gården. Man samtalar med barnen om varför man ska tänka på miljön och vad som händer med avfallet. Förskolan har kunniga pedagoger i miljöfrågor vilket underlättar detta arbete. Utöver pedagogiken arbetar verksamheten aktivt med att förebygga avfall genom att använda förpackningar och annat material till skapande verksamhet. De köper in gediget material som håller samtidigt som de lagar befintligt material och återvänder begagnade möbler. Dessutom arbetar de aktivt med att förebygga matsvinn."

Dela: