Solnas miljöstipendium 2013

Föreningen Cykelfrämjandet Storstockholmskretsen och medlemsorganisationen Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande Stockholm-Gotland fick Solna stads miljöstipendium.

- Vi gör det unika att ge Solna stads miljöstipendium till samma organisationer två år i rad, säger Magnus Nilsson, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anledningen är att cykling är ett miljövänligt transportmedel och att dessa två organisationer gör ett bra arbete för att befrämja cykling.

Bakgrunden är att cykling och gång är i linje med stadens målsättning kring ökad framkomlighet för vägtrafiken i Solna, vilket beslutades om i kommunstyrelsen 2012. För att reducera biltrafiken i vägnätet föreslås bland annat åtgärder för att öka cyklandet i Solna.
Läs mer om stadens cykelplan

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har mot den bakgrunden valt att för andra året i rad ge stipendiet till verksamheter som främjar cykel som transportmedel.

- Det är mycket roligt att få dela ut det här priset. De båda sökande får dela på stipendiesumman 40 000 kronor för sina fina, redan genomförda insatser samt planerade projekt, avslutar Magnus Nilsson.

Priset delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträden den 26 november.

Dela: