Solnas miljöstipendium 2012

Miljöstipendiet gick till Cykelfrämjandet och NTF. Dessutom tilldelades företaget Solna Business Park Fabege AB ett hedersomnämnande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tog den 16 oktober 2012 beslut om utdelning av Solna stads miljöstipendium 2012. Stipendiet delas ut till verksamhet som främjar cykel som transportmedel. Föreningen Cykelfrämjandet Storstockholmskretsen och medlemsorganisationen Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) Stockholm-Gotland tilldelas Solna stads miljöstipendium 2012 på 40 000 kr. Stipendiesumman delas lika mellan de två stipendiaterna. Företaget Solna Business Park Fabege AB till delas ett hedersomnämnande.

Alla tre stipendiater har arbetet med främjande av cykel som tranportmedel under en längre tid.

Motivering

Syftet med Cykelfrämjandet verksamhet är just att främja cykling och i NTF är detta en viktig del av verksamheten. NTF arbetar dessutom med trafiksäkerhetsfrågor gällande cykel. Båda organisationerna har haft cyklingskurser för att lära personer att cykla. Under hösten 2012 har det genomförts en välbesökt cyklingskurs i Solna där Cykelfrämjandet står för ledarskapet. Båda organisationerna har planer om hur de skulle kunna gynna cyklingen i Solna genom bland annat fler cyklingskurser.

Företaget Solna Business Park AB har arbetat med hållbart resande tillsammans med företagen och arbetstagarna i arbetsplatsområdet Solna Business Park sedan 2007. Arbetet har inneburit att aktivt lyfta och gynna cykling som ett transportmedel, och som exempel kan nämnas att de kan erbjuda lånecyklar, har installerat säkra cykelrum och anordnat 140 nya cykelställ. De har planer och idéer om vad de vill göra i framtiden för att främja, förbättra och utveckla möjligheten till ett aktivt cyklande och förändrade resvanor.

Alla tre visar på en bredd på vad som gjorts för att gynna cykel som transportmedel, samt en hel rad åtgärder som de har planer på att genomföra. Glädjande är att se att både organisationer och företag aktivt driver denna fråga och kan därigenom inspirera andra att följa efter.

Dela: