Solnas miljöstipendium 2011

Två skolor, elva förskolor och en fritidsklubb får miljöstipendium för projekt kring hållbar livsstil.

En av pristagarna är Råsundagårdens förskola, där barnen lär sig att sortera pappersförpackningar.

Balansflygplan av drivved, skapande av uteklassrum, undersöka nedbrytningen av bananskal och metallburk samt bygga nya prylar av gammalt skrot är några av projekten som fått miljöstipendium.

För andra året i rad har miljöstipendiet inriktningen barn- och ungdomsverksamhet som främjar en hållbar livsstil. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vill, genom utdelning av miljöstipendiet, stödja miljöarbete vid fjorton verksamheter utifrån de projekt de genomfört samt uppmuntra dem till fortsatt miljöarbete.

Balansflygplan av drivved

Balansflygplan av drivved, förskolan Fröet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt den 17 oktober 2011 att barnverksamheterna Pampasparken, Fridhemsskolan, Kullens förskola, Råsundagårdens förskola, förskolan Thor, Pumpans förskola, Taurus förskola, förskolan Tunet, Fantasia förskola, förskolan Fröet, förskolan Rågen, Ekensbergsskolan, Gasellens förskola samt Paprikans förskola tilldelas Solna stads miljöstipendium 2011. Stipendiet på sammanlagt 40 000 kr fördelas med 6 000 - 2 000 kr per mottagare. Belopp och motivering finns i listan i högerspalten.

"För mig som boende i Solna och som ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden känns det bra att miljöarbetet är en så självklar del i barnverksamheterna. Det bådar gott för framtiden." menar Magnus Nilsson.

Dela: