Solnas miljöstipendium 2009

Bostadsrättsföreningen BRF Platån 17 (Västra vägen 1-3) fick Solna stads miljöstipendium 2009, 40 000 kronor, för sitt idoga arbete med energibesparingsåtgärder.

På kommunfullmäktigemötet den 14 december 2009 överlämnade miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Magnus Nilsson miljöstipendiet till Michael Hemberg och Tobias Ramstedt från BRF Platån 17:s styrelse.

- BRF Platån 17 visar att det är möjligt att göra stora energibesparingar. Nämnden vill med stipendiet stimulera BRF Platån 17 att fortsätta arbetet med energibesparingar och inspirera andra bostadsrättsföreningar till liknande satsningar, säger miljö- och hälsoskyddsnämndes ordförande Magnus Nilsson.

Föreningens hus är byggt 1969 och ett typiskt miljonprogramhus. BRF Platån 17 visar att det är möjligt att göra betydande energibesparingar i existerande hus. Mellan 2002 och 2008 har fjärrvärmeförbrukningen minskats med 30 procent. Isolering, värmeväxlare och bättre styrsystem och armaturer har installerats för att göra huset mer energieffektivt.

Det är en viktig insikt eftersom hus i Sverige står i många år. Ska vi kunna spara energi räcker det inte med att bara de nya husen blir bättre, avslutar Magnus Nilsson.

Dela: