Solnas miljöstipendium 2008

Solna stads miljöstipendium 2008, 40 000 kronor, gick till bostadsrättsföreningen Framnäs 10 (Vasalund) för deras satsning på webblösning för individuell mätning av varmvatten, värme och el.

Av de inkomna ansökningarna var det flera som gällde individuella elmätare, men Framnäs 10 har i sin ansökan visat att satsningen är ett led i arbetet med beteendeförändringar.

Miljöstipendium 2008

- Bostadsrättsföreningarna är viktiga aktörer inom energi- och klimatområdet eftersom de tillhandahåller tekniska förutsättningar för boende att minska sin klimatpåverkan. Ofta krävs det initialt en större investering för att välja ett energisnålare alternativ. Solna stad vill uppmuntra sådana investeringar, säger Pehr Granfalk ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

2008 års miljöstipendium hade inriktningen bostadsrättsföreningar. BRF Framnäs 10 fick stipendiet för planerade energiåtgärder genom injustering av värmesystemet, eftersom det är en ojämn värmefördelning i huset. Termostater till element kommer också att bytas ut och individuella elmätare ska installeras. Tanken är också att installera individuella varmvattenmätare, men detta har visat sig vara svårt, eftersom en ledning förser flera lägenheter med varmvattnet.

Föreningen har sedan tidigare isolerat fastighetens ytterväggar, runt förnstren och även insidan på taket då detta renoverades. Man har även bytt undercentral för fjärrvärmen.

Dela: