Solnas miljöstipendium 2007

Bostadsrättsföreningen Hästskon (i Ritorp) fick Solna stads miljöstipendium 2007, 40 000 kronor, för sin satsning på väderprognosstyrning av fastighetens uppvärmning.

Stipendiet delades ut av Pehr Granfalk, ordförande i miljö och hälsoskyddsnämnden, i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2007. Pehr Granfalk, säger:

- Bostadsrättsföreningar är viktiga aktörer inom energi- och klimatområdet. Dels genom att de kan tillhandahålla tekniska förutsättningar för att de boende ska kunna minska sin klimatpåverkan. Jag hoppas att miljöstipendiet uppmuntrar bostadsrättsföreningen Hästskon till fortsatta investeringar inom energiområdet och att det inspirerar andra bostadsföreningar till liknande satsningar.

Sune Alsgren, ordförande i bostadsrättsföreningen Hästskon, säger:

- Sedan i maj har vi minskat vår energiförbrukning med drygt 30 000 kilowattimmar. Vi tänker fortsätta vårt arbete. Att få ner varmvattenförbrukningen kan vara ett nästa steg.

Motivering: "Föreningens åtgärder är ett utmärkt exempel på hur energisatsningar kan ge fördelar både för ekonomin och miljön samtidigt som de boende upplever en ökad kvalitet."

Dela: