Solnas miljöstipendium 2006

Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 fick miljöstipendiet 2006. Stipendiet är på 40 000 kronor ska användas till att anlägga en solenergianläggning för uppvärmning av tappvarmvatten. Föreningen arbetar seriöst med energisparåtgärder och visar ett viktigt nytänkande inom energiområdet, värt att premiera.

Årets stipendium har inriktats mot energiåtgärder inom bostadsrättsföreningar. Stipendium har kunnat sökas för utförda och planerade åtgärder när det gäller energieffektivisering och byte av energislag till förnyelsebar energikälla. Miljönämnden har valt årets inriktning för att uppmuntra bostadsrättsföreningar att gå från kunskap till handling, som ett led i stadens arbete med klimat- och energifrågor.

Solna stad har under vintern 2005/2006 arbetat med ett projekt för att höja kunskapsnivån hos bostadsrättföreningar i energifrågor. Projektet e BRF (Energieffektiv bostadsrättsförening i Solna och Sundbyberg) har drivits i samarbete med energirådgivningen, Norrenergi AB och Sundbybergs stad. Alla ca 400 bostadsrättföreningar i Solna och Sundbyberg fick information om projektet hösten 2005. Över nittio föreningar anmälde sitt intresse. Deltagarna fick tillgång till Norrenergis statistikprogram, Energikompassen, samt möjlighet att delta i sex olika studiebesök/föreläsningar med energitema. Projektet är nu avslutat och ett energinätverk för fastighetsägare har bildats, där bostadsrättföreningar som är intresserade har möjlighet att ingå.

I dagens samhälle är växthuseffekten ett allt mer uppmärksammat fenomen. Medeltemperaturen på jorden stiger. Produktion av el och värme, där energikällan har fossilt ursprung, är bidragande faktorer till den höjda medeltemperaturen. Bostadsrättsföreningar är viktiga aktörer inom energi- och klimatområdet, eftersom de kan tillhandahålla tekniska förutsättningar för de boende att minska sin klimatpåverkan. De har också möjlighet att uppmärksamma och påverka sina medlemmar vad gäller hur ett ändrat beteende kan sänka energiförbrukningen.

Dela: