Solnas miljöstipendium 2005

Förskolorna Tellus, Rågen, Fröet, Pumpan och Fantasia och avdelningen Pegasus på Bergshamraskolan fick miljöstipendiet 2005. Stipendiet var en halvdags personalutbildning i klimat- och energifrågor vid Överjärva gård.

Kursen avsåg att fördjupa kunskaperna samt inspirera till fortsatt arbete med klimat- och energifrågor. Förskolan Tellus har dessutom fått en summa pengar för sitt gedigna och engagerade arbete med klimat- och energifrågor och fyra förskolor har fått lågenergilampor till förskolelokalerna. Alla stipendiaterna har fått varsitt diplom.

Hedersomnämnanden

Tre hedersomnämnanden delades ut. Banverket projektering för att målmedvetet och med stort engagemang ha gått in i arbetet med hållbart resande i Solna Business Park. "Gruppen kring bilpoolsbilen i Bergshamra/Bagartorp, Stockholms bilpool" för gruppens enträgna arbete med att värva fler medlemmar till bilpoolen. Bostadsrättsföreningen Marskalken 2 för föreningens långsiktiga arbete med byggnadstekniska energibesparande åtgärder.

Dela: