Solnas miljöstipendium 2004

Solna naturskola på Överjärva gård fick 40 000 kr för att utveckla sitt arbete med klimat- och energifrågor mot skolor och förskolor i Solna. Stipendiesumman användes till kompetensutveckling samt till ett riktat arbete med att stödja Solnas skolor och förskolor i deras klimat- och energiarbete. Förskolorna Dragonen och Tellus samt fritidsparken Pampasparken, vilka arbetar aktivt med energifrågor och hade sökt stipendiet, fick del i stipendiet genom att de fick ett kostnadsfritt heldagsbesök på naturskolan.

Solna stads miljöstipendium år 2004 inriktades mot klimat- och energiåtgärder inom Solna.

Hedersomnämnanden

Två hedersomnämnanden delades ut. Stiftelsen Signalistens driftchef, Lars Löfstedt, fick ett hedersomnämnande för sin utomordentliga insats när det gäller arbetet med energioptimering av driftcentralerna för stiftelsens flerbostadshus. Fastighetsägaren Solna Business Park fick ett hedersomnämnande för sitt drivande och aktiva deltagande i arbetet med projektet Samverkan för hållbart resande.

Dela: