Solnas miljöstipendium 2003

Solna stads miljöstipendium år 2003 inriktades mot ideella miljö- och naturvårdsorganisationer verksamma i Solna samt mot miljöarbete med barn och ungdomar inom skola, förskola, skolbarnomsorg och fritidsverksamheter i Solna.

Stipendier

Förskolan Fröet fick 8 500 kr för att använda till ekologisk odling. Förskolan ville utöka sin miljövänliga verksamhet genom att odla ekologiskt. För att göra det krävdes kravmärkta frön och plantor, uppfräschning av land samt ett staket.

Ekensbergsskolan fick 8 500 kr för att utveckla skolans uterum med fler växter och träd, stenbeläggning, odlingsbänkar och andra snickeriarbeten samt tillbehör till vattenförsörjningen.

Bergshamra skola enhet Gemini fick 8 500 kr för att köpa in källsorteringskärl och för att utbilda personalen ytterligare inom miljöområdet.

Pampasparkens unga miljöarbetare gör en bra insats för miljön. Pampasparken fick 3 500 kr för att uppmuntra sina unga miljöarbetare med en belöning.

Eden Tareke har genom sitt initiativ visat ett exempel på hur man kan "tänka globalt och handla lokalt". Eden Tareke fick 1 000 kr för att hon på egen bekostnad har skickat en begagnad laboratorieutrustning för återbruk i Eritrea. Eden har tänkt på den globala situationen och behovet av resurshushållning. I ett försök att lösa två problem samtidigt har hon tagit hand om en laboratorieutrustning från Stockholms universitet, som skulle slängas, och på egen bekostnad skickat den till Eritrea. Detta för att den ska komma till nytta för studenter där, samtidigt som sopmängden minskar något här.

Hedersomnämnande

Företaget Swerock fick ett hedersomnämnande för deras utomordentliga insats när det gäller att ordna vatten till fåren i Västerjärva och därmed möjliggöra naturvårdande bete i det blivande naturreservatet.

Föreningen Katastrofhjälp för fåglar och vilt fick ett hedersomnämnande för sitt engagerade arbete med att rädda skadade djur

Förskolan Fröet och Ekensbergsskolan har kommit långt i miljöarbetet tillsammans med barnen. De har båda fått miljöutmärkelsen Grön Flagg. Bergshamraskolans enhet Gemini har inte kommit lika långt, men har påbörjat ett miljöarbete. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att alla tre arbetar seriöst med miljöfrågorna.

Dela: