Solnas miljöstipendium 2002

Miljöstipendiet för 2002 har inriktningen miljöarbete med barn och ungdomar inom skola, förskola, skolbarnsomsorg och fritidsverksamheter i Solna. Fem verksamheter delade på stipendiet.

Stipendiemottagare

Bergshamra förskole- och skolområde får 5 000 kr för att driva miljöarbetet vidare i skolor och förskolor med sikte på att fler ska få miljöutmärkelsen "Grön flagg".

Ekensbergsskolan får 5 000 kr för att anlägga odlingslotter på skolgården, som en del av arbetet med kretsloppet.

Järva förskolor får 5 000 kr för att förbättra sina utemiljöer med fler växter.
Hagalundsskolans NO-klasser får 10 000 kr för det engagerade miljöarbetet.

Alfaskolan får 15 000 kr för att ge de anställda en miljöutbildning, som ska stärka dem i deras arbete med barnen i miljöfrågor.

Hedersomnämnanden

Företaget Carolas Eko får ett hedersomnämnande för det engagerade arbetet med ekologisk skolmat och med att sprida kunskap om ekologisk mat till barn, föräldrar och personal på Alfaskolan.

Förskolechef Catharina Arvidsson får ett hedersomnämnande för hennes engagerade och pådrivande arbete med miljöfrågor inom förskole- och skolområdet i Bergshamra.

Dela: