Miljöstipendium

Solna stads miljöstipendium delas sedan 1994 ut för betydelsefulla insatser inom miljöområdet.

Nuvarande regler antogs 2006 och finns i högerspalten. Pristagare kan vara:

  • Enskild person som bor eller är verksam i Solna, eller
  • Företag, organisation, förening eller grupp lokaliserad eller verksam i Solna.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om vilken typ av miljöinsatser som ska premieras ett visst år. I menyn till vänster presenteras tidigare års mottagare.

Stipendiesumman är på maximalt 40 000 kronor kan delas upp på flera stipendiater.

Dela: