Solnas miljöpris 2011

Bostadsrättsföreningen Ankdammen har minskat sitt hushållsavfall med nästan 50 % under det senaste året. Receptet har varit god information till de boende och ombyggnation så det är lätt att sortera avfallet.

Måndagen den 19 december delades Solna stads Miljöpris 2011 ut av miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Magnus Nilsson vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Magnus Nilsson, Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande delade ut miljöpriset till Peter Schultz och Britta Gustafsson, bostadsrättsföreningen Ankdammen.

- Ankdammen är ett gott exempel för hur en bostadsrättsförening kan arbeta för att få ner avfallsmängden. Ska vi i lyckas uppfylla målen i Solna stads avfallsplan måste vi alla hjälpas åt. Jag hoppas att fler fastighetsägare inspireras av bostadsrättsföreningen Ankdammen sätt att arbeta med frågan, säger Magnus Nilsson.

Bostadsrättföreningen Ankdammen som består av ett åtta-våningshus med 79 lägenheter tog tag i avfallsfrågan vid en ombyggnation av gatuplanet. Då tog man beslutet att ordna ett rum för sortering av förpackningar, tidningar och elavfall. Sedan två månader är det möjligt för de boende att även sortera ut matavfall. Matavfallet hämtas separat för att sedan bli biogas i en rötningsanläggning i Uppsala. Matavfallet och det som blir kvar av hushållsavfallet slängs av de boende i separata djupbehållare utomhus. Detta var en investering bostadsrättsföreningen beslutade att göra eftersom det inte fanns plats för sopkärlen. Dessutom ser det trevligare ut.

Djupbehållare för matavfall och hushållsavfallet.

Här sorteras förpackningar, tidningar och elavfall.

- De boende har varit positiva. En del har till och med varit ivriga att få sortera avfallet, berättade Peter Schultz när han tog emot Solna stads Miljöpris.

Dela: