Solnas miljöpris 2010

Maxi ICA i Solna Business Park tilldelades Solnas Miljöpris 2010. Priset överlämnades till ICAhandlaren Niclas Johansson vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni av Magnus Nilsson, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

- Butiken är ett gott exempel för hela regionen. Den har visat att det är lönsamt med energieffektiviseringsåtgärder även i en butik som är ganska ny. Investeringarna på 100 000 kr har betalat tillbaka sig på mindre än ett år! säger Magnus Nilsson.

ICAhandlaren Niclas Johansson (t.v.), Magnus Nilsson

ICAhandlaren Niclas Johansson (t.v.), Magnus Nilsson

Sparade energi och pengar

De åtgärder som genomförts i butiken är nedsläckning av belysningen i garaget samt delar av butiken nattetid, energibesparande insatser på kylar och frysar, installation av timer för belysningen i personalens toaletter och lunchrum samt urkoppling av gammalt kylskåp i konferensrum.

Dessa åtgärder har lett till en energibesparing på 300 000 kWh årligen, vilket motsvarar ett års hushållsel för 80 lägenheter. Energibesparingen innebär att investeringen har en pay off-tid på mindre än ett år.

En energiöversyn var starten

Maxi ICA Stormarknad i Solna Business Park är miljömärkt enligt Svanen och har en daglig omsättning på ca 1 miljon kr. Butiken deltog 2009 i ett projekt inom den kommunala energirådgivningen där företag blev erbjudna en timmes energiöversyn. Syftet med projektet var att få företagen att komma igång med sitt energispararbete.

Vid energiöversynen deltog företagets VD (handlaren) Niclas Johansson och fastighetsägaren, Fabege. Efter energiöversyn tog Maxi ICA:s handlare initiativ till egna inventeringar och kontroll av energianvändning i butik och garage och vidtog sedan en rad energibesparande åtgärder.

Maxi ICA Solna Business park

Icahandlaren Niclas Johansson

Miljöpris för betydelsefulla insatser

Miljöpriset består av, förutom äran, en skulptur speciellt framtagen av solnakonstnären Annelie Wallin. Priset delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juli 2010.

Dela: