Solnas miljöpris 2009

IT-företaget Agresso AB fick Solna stads miljöpris 2009.
- Agresso går i bräschen för sin bransch när det gäller miljöarbetet, säger Magnus Nilsson, ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad.

Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och har genomfört ett mycket ambitiöst program för att minska miljöpåverkan från medarbetarnas resor. Det är möjligt att göra koldioxidberäkningar på alla resor, endast miljöbilar tillåts som tjänstebilar och medarbetarna är utbildade i eco-driving. Hela företaget präglas av ett positivt miljötänkande.

Agresso har dessutom varit en viktig partner för Solna stad i arbetet med miljö och utveckling genom att ta initiativ till olika miljöprojekt, vara engagerad i nätverket för miljöchefer och delta i pilotprojektet för insamling av uttjänt småelektronik.

- De är genom sin öppenhet och sitt väl genomtänkta och systematiska miljöarbete ett gott exempel för sin bransch och tjänsteföretagen i Solna, säger Magnus Nilsson.

Priset består av ett konstverk av keramikern Karin Eriksson och delades ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2009.

Stig Kjönstad (Agressos VD) t.v och Magnus Nilsson, t.h.

Dela: